مینی سمینار مشاوران تاسیسات و سازندگان مطرح شهر اصفهان – اصفهان، اردیبهشت 1401 - شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

سمینار مشاوران تاسیسات و سازندگان مطرح، اصفهان – اردیبهشت 1401

مینی سمینار مشاوران تاسیسات و سازندگان مطرح شهر اصفهان به میزبانی شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران در تاریخ ششم اردیبهشت 1401 در کافه رستوران حیات برگزار شد. در این همایش، پس از تلاوت کلام الله مجید و پخش ... ادامه مطلب