معرفی انواع کمپرسور - شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

معرفی انواع کمپرسور

کمپرسور را می توان مهمترین و گرانترین قسمت تشکیل دهنده سیستم های تهویه و سیکل تبرید در نظر گرفت. کمپرسورها مانند پمپ ها افزایش دهنده فشار سیال می باشند. عملکرد کمپرسور به این صورت می باشد که با صرف انرژی ... ادامه مطلب